Училищна занималня


Езиков Център „ Евролайнс“ организира целогодишна полудневна занималня за вашите деца.

Занималнята се провежда всеки ден от понеделник до петък.

В програмата са включени разнообразни занимания: отделени часове за учене, както и време за забавления и игри.

Децата учат по различни предмети от училище и подготвят своите домашни, като допълнително има организирани уроци по английски език.

Ние се грижим за:


 • вземане, респективно водене на децата от/до училище
 • подготовка на уроците за следващия ден
 • написване на всички домашни работи
 • обучение по английски език
 • допълнителна работа за затвърждаване на проблемен за децата материал
 • допълнителни занимания в зависимост от интересите на децата
 • индивидуален подход към нуждите на всяко дете
 • висококвалифицирани преподаватели с опит в работата с деца
 • постоянна обратна връзка с родителите
 • приятелска и непринудена атмосфера
 • редуване на учебната подготовка със занимателни дейности и игри

Програма на сутрешната занималня:


8 – 8.30 - пристигане на детето в занималнята, подготовка за занятия

8.30 – 9.30 - обсъждане на домашните и поставените в училище задачи с квалифициран педагог, самоподготовка

10 – 10.30 - игри

10.30 – 11.30 - проверка на подготвените домашни и уроци и оказване на помощ от страна на преподавателя

11.30 – 12.30 - свободни занятия (рисуване, апликиране, дидактически игри)

12.30 – водене на децата към училищата, придружени от преподавателя

Програма на следобедната занималня:

12.30 – 13.00 - вземане на детето от училище

13.00 – 14.00 - обсъждане на домашните и поставените в училище задачи с квалифициран педдагог

14.00 – 14.30 - свободни игри

14.30 – 16.00 - проверка на подготвените домашни и оказване на помощ от страна на педагога

16.00 – 17.00 - свободни занятия (рисуване, апликиране, дидактически игри)

17.00 – 17.30 - последен поглед върху подготовката за следващия ден

17.30 – 18.00 - децата се взимат от родителите

Часовият график може да се променя в зависимост от програмата на вашето дете.

При нас ученето и усвояването на материала става като детска игра - лесно, интересно и с отлични резултати!

Заповядайте при нас! Поверете детето си в най- добрите ръце!