Ние имаме изградени традиции в обучението на ученици и възрастни и сме горди от доброто представяне на нашите възпитаници. Също така вярваме, че и в бъдеще ще обучаваме успешно нашите курсисти. Качеството, гъвкавостта и индивидуалният подход е това, което отличава обучението в езиковия център и бива високо ценено.


Езиков Център "Евролайнс" предлага чуждоезиково обучение по Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език, Български език за чужденци.


Школата организира и предлага:


Малки групи


Малките групи (2 до 6 души) предоставят ценната възможност на учащите по - бързото и лесно усвояване на материала. Практиката показва, че работата в малка група не само е предпоставка за качествено и ефективно обучение, но и за по - силна мотивация на ученици и възрастни. Дните и точните часове се съобразяват в максимална степен с желанията на курсистите, което допълнително допринася за ефективно обучение.

Индивидуални уроци

Индивидуалните уроци е често предпочитана форма на обучение, която дава уникалната възможност чуждият език да се усвоява по индивидуална схема, напълно адаптирана към желанията на курсиста. Подходящо е за хора, които имат пропуски в своите знания, които искат бързо да си „опреснят” езика или които желаят да усъвършенстват своите умения в дадена насока, било то подготовка за серфитикат, изпит или усъвършенстване на разговорен чужд език. Продължителността на курса, точните дни и часове отново биват специално уговорени с клиента.